Komen er nog formulieren voor de rest van de ploeg?

15 september 2019 19:00

 Op dit moment blijkt er onduidelijkheid of en hoe de resterende ploeggenoten aan te melden. Begin volgende week zal dit duidelijk en opgelost zijn.